Jelito grube

Jelito grube stanowi ostatnią część układu pokarmowego. Tu właśnie gromadzą się tymczasowo niewchłonięte składniki pokarmowe, które przygotowywane są do wydalenia. Jelito grube ma długość 1,5 – 1,8m i dzieli się na trzy odcinki:

  • jelito ślepe – umieszczone jest w dolnej, prawej części jamy brzusznej, uchodzi do niego jelito cienkie;

  • okrężnica – jest to najszerszy odcinek, umieszczony jest również wewnątrz jamy brzusznej, dzieli się na cztery mniejsze odcinki: okrężnicę wstępującą, poprzeczną, zstępującą i esowatą;

  • odbytnica – ostatnia część, która uchodzi do odbytu.

www.witaminy-mineraly.pl
www.koenzymq10.net
www.annaszubert.pl
www.sklepzdrowia.org

www.grzybica.org
www.luteina.org
www.nopal.pl

Leave a Reply