Enzymy trawienne Archive

Enzymy !!!

Oczywista decyzja: enzymy i jeszcze raz enzymy Enzymy są biokatalizatorami, które rozpoczynają reakcje biochemiczne w organizmie

Enzymy a krążenie

Enzymy w chorobach naczyń: by krew lepiej krążyła… Tętnice, żyły i naczynia limfatyczne tworzą całość. To

Enzymy zapewniają formę Sportowcom

Enzymy zapewniają formę sportowcom Nieodłącznym elementem uprawiania sportu jest intensywny fizycznie trening, w trakcie którego sportowcy

Enzymy a reumatyzm

Zasadniczo medycyna rozróżnia dwie podstawowe postaci reumatyzmu o podłożu zapalnym: reumatoidalne zapalenie stawów oraz chorobę zwyrodnieniową

Enzymy zwalczają wirusy

Czym jest wirus? Laureat nagrody Nobla, Peter Medawar napisał: “Wirusy poznaje się po tym, że wywołują

Podział

Enzymy dzielimy na: Enzymy występujące jako białko proste – zbudowane są wyłącznie z łańcuchów polipeptydowych np.

Jak wykorzystać ?

Enzymy w probówce pracują tak samo jak w żywym organizmie. Umożliwiają tworzenie, przekształcanie lub rozpad niezliczonej

Wstęp

Enzymy to białka o właściwościach katalitycznych, posiadają zdolność zwiększania szybkości reakcji chemicznej obniżają energię aktywacji –