Strona poświęcona jest całemu systemowi dzięki któremu odżywiamy organizm ale również od którego kondycji zależy nasze codzienne życie !!!

Nasz układ pokarmowy pełni niezwykle istotne zadanie!
Codziennie, niemal bez przerwy przekształca pokarm który spożywamy, dostarczając nam energii oraz składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego pełnienia funkcji życiowych. Główną rolą układu pokarmowego jest trawienie i wchłanianie pokarmu. Zanim pokarmy, które spożyliśmy przedostaną się do krwi, a z nią do komórek ciała, muszą ulec przemianie na składniki proste. Za te skomplikowane przemiany odpowiedzialny jest właśnie układ pokarmowy, a całość tych przemian nazywamy trawieniem.

Nasz układ pokarmowy tworzą:
– narządy pomocnicze – język i zęby
– przewód pokarmowy złożony z szeregu wzajemnie powiązanych narządów: jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego
– gruczoły: wątroba, trzustka, ślinianki

To czy nasz organizm będzie w stanie bronić się przed chorobami i leczyć się, zależy od liczby i mocy enzymów, z których każdy specjalizuje się w konkretnym zadaniu. Enzymy potrzebne są również do sprawnego matabolizmu. A metabolizm? co to takiego? Hasło zazwyczaj znane, ale nie zawsze jasne. Zasadniczo, u podstaw wszystkich procesów życiowych leżą skomplikowane reakcje chemiczne. Całość tych biochemicznych reakcji, które zachodzą w naszych organizmach nazywamy przemianą materii czyli właśnie metabolizmem.

Przykładowo – nasz organizm zmienia dostarczony pokarm na inne substancje zapewniające podtrzymywanie jego funkcji, m.in. na energię umożliwiającą wykonywanie codziennej pracy. Mówimy wtedy o podstawowej przemianie materii. Enzymy właśnie pełnią funkcję katalizatorów, warunkujących przebieg procesów metabolicznych.

Katalizator? – kolejne trudne hasło!?
Kataliza jest zjawiskiem bardzo powszechnym w przyrodzie, bez którego życie na ziemi nie byłoby możliwe. Każdy proces rozpoczynają tzw. katalizatory. Dokładniej rzecz ujmując – przebieg procesów chemicznych w żywych organizmach inicjują biokatalizatory, czyli białka, a jeszcze dokładniej – enzymy. Różnica między katalizatorami, a biokatalizatorami jest taka, że te pierwsze katalizują reakcje chemiczne jako ciała stałe, a enzymy działają w warunkach naturalnych w roztworze wodnym ze znacznie większą efektywnością i skutecznością.

Moglibyśmy uznać enzymy za “łączników” każdego zachodzącego w organizmie procesu biochemicznego. W znacznej większości wszystkich procesów życiowych enzymy najpierw rozpoczynają reakcje metaboliczne, przekształcając jedne substancje w inne,a same się przy tym nie zużywają. To jest właśnie przemiana materii.